Megafonix

21/06: Fête de La Musique - Vossenplein

29/06: Recyclart Festival

17/09: Fêtes de Saltimbanques - Square Ursulinen

23/09: Brede School Nieuwland

This spring, Odysseia will be joining Met-X and collaborating with Thomas Smetryns and the musicians of the Brussels Marollen district to create MEGAFONIX.

MegafoniX is a great project in the context of a 4-year revitalisation contract of the city of Brussels, Jonction, in the heart of the Marollen. We will bring out the musical DNA of the neighbourhood, research different repertories and set up new collaborations.

MegafoniX connects traditional and contemporary repertoire, creates links between youngsters and adults and builds bridges between different communities.

Everybody - children, youngsters as well as adults - is welcome!

Deze lente werkt Odysseia samen met Met-X, componist Thomas Smetryns en muzikanten uit de Brusselse Marollen-wijk aan de creatie van MegafoniX.

MegafoniX is een groots nieuw project in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Jonction van de stad Brussel. Het wil het muzikale DNA van de wijk blootleggen, verschillende soorten repertoire verkennen en nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand brengen.

MegafoniX verbindt traditioneel en nieuw repertoire, legt linken tussen jongeren en ouderen en bouwt bruggen tussen de verschillende gemeenschappen.

Iedereen, kinderen, jongeren en ouderen is welkom!